Sökning: "Susanna Edling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanna Edling.

 1. 1. Samverkan mellan en grundsärskola och en grundskola - en fallstudie av personalens uppfattningar kring denna samverkan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanna Edling Juntto; [2014]
  Nyckelord :grundskola; grundsärskola; inkludering; samverkan; skolutveckling;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att på en skola, söka kunskap och undersöka hur pedagogeroch rektorer med erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattardenna samverkan. Ett delsyfte med studien är att kunna ta fram och bidra med ett underlag tillskolans fortsatta utvecklingsarbete genom att påvisa vilka problem och utmaningar man ser iden aktuella skolkulturen. LÄS MER

 2. 2. Textil och glas : ett universum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Susanna Edling; [2007]
  Nyckelord :väv; textil; glasblåsning; glas; silver; skulpturer; handweaving; weave; textiles; glassblowing; glass; silver; copper; sculptures; lifecycle; handvävning; koppar; livscykel;

  Sammanfattning : This work is about presenting the weave in a new and different context, by bringing textile and glass together. The work is characterized by material and shape experiments with silver and copper weave and hand blown glass. LÄS MER