Sökning: "Susanna Fläder Louise van Huisstede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Fläder Louise van Huisstede.

  1. 1. "Det gäller att göra det bästa av det som finns" : En studie om lärares möjligheter och begränsningar i matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Susanna Fläder; Louise van Huisstede; [2012]
    Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; matematiksvårigheter; samarbete; kompetens; grundskolans tidigare år;

    Sammanfattning : Samtidigt som elever i behov av särskilt stöd ökar, tycks antalet specialpedagoger minska, något som ställer höga krav på klasslärares kompetens (Vernersson, s. 24). Syftet med studien är att analysera klasslärares uppfattningar om deras möjligheter och begränsningar i matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER