Sökning: "Susanna Gacic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Gacic.

  1. 1. Atypisk anställningsform : den moderna tidens slaveri?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Susanna Gacic Corn; Diana Mihajlovic; Lilli Soukka; [2014]
    Nyckelord :prekariatet; differentiering; atypisk anställningsform; språngbräda; livspussel;

    Sammanfattning : De atypiska anställningsformerna är vanligt förekommande, men det råder blandade meningar om huruvida de innebär språngbräda för fast heltidsanställning eller om de är till för att uppfylla arbetsgivarens behov för numerisk flexibilitet. Det har debatterats om atypiska anställningsformer skapar differentiering på den svenska arbetsmarknaden i form av A- och B- lag (Kreicbergs 2010:4). LÄS MER