Sökning: "Susanna Hartikainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Hartikainen.

  1. 1. Öka användningsfrekvensen i intranätet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Maria Forsell; Susanna Hartikainen; [2008]
    Nyckelord :intranät; användbarhet; attityder; sociotekniskt perspektiv;

    Sammanfattning : När ett informationssystem skapas är det viktigt att användarna är delaktiga för att detta skall kunna matcha de behov som finns. Syftet med denna studie är att komma fram till hur man ökar användningen av ett intranät och därigenom kan effektivisera arbetsrutiner. LÄS MER