Sökning: "Susanna Hedlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanna Hedlund.

 1. 1. Chewing behaviour and particle size distribution in faeces in sheep fed silages of whole-crop barley and grass

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Susanna Hedlund; [2017]
  Nyckelord :forage; maturity; particle breakdown; rumination; wether;

  Sammanfattning : Sheep in Sweden are generally kept on pasture when suitable and fed with a diet consisting mainly of forage, composed mainly by grass, when kept indoors. Lamb production in Sweden is steadily growing and with that the interest of different feedstuff to get a profitable production. LÄS MER

 2. 2. Omställningen till cirkulär ekonomi i svensk verkstadsindustri : - en empirisk studie med fokus på affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Charlotte Hedlund; Susanna Nygårds; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi går mot en allt mer globaliserad värld med högre levnadsstandard, och blir samtidigt fler och fler människor. Det är på många sätt industrialiseringen som har möjliggjort den utvecklingen, och allt sedan dess har den linjära ‘take-make-dispose’-processen dominerat, där man bryter resurser för att tillverka produkter som används av konsumenter och därefter kasseras som avfall. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan linjära och traditionella bedömningssystem hos hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susanna Hedlund; [2012]
  Nyckelord :hästar; linjär bedömning; subjektiv bedömning; exteriör; arvbarheter;

  Sammanfattning : In Sweden the breeding organization for the Swedish Warmblood horse uses a traditional scoring system when evaluating horses. The horse is scored subjectively in relation to how good each trait is in relation to the breeding objective. Other countries, for example the Netherlands, instead use a linear scoring system. LÄS MER