Sökning: "Susanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Susanna Karlsson.

 1. 1. Tal och tanke : hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Susanna All Carreberg; Lina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :problemlösning; gemensam; lösningsstrategier; kommognition; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka diskursförändringar som synliggjorts. LÄS MER

 2. 2. Interaktion och integration : Relationer i en dropshippingkontext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Karlsson; Susanna Wahlund; [2018]
  Nyckelord :Dropshipping; logistik; interorganisatoriska relationer; interaktion; integration; konflikt; förhandlingsstyrka;

  Sammanfattning : Two of the strongest mechanisms behind the extensive structural change in trade are the rapid growth of digitalization and e-commerce. New opportunities have changed the purchasing behavior as well as the trading structures. LÄS MER

 3. 3. SVERIGE OCH KANADA I FÖRÄNDRING? En kvalitativ analys av politisk diskurs fokuserad på Mångkulturalism och Civic integration

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : "Sweden and Canada in transformation? - A qualitative analysis about governmental rhetoric focused on multiculturalism and civic integration.) Integration stole the spotlight and became the focus of political discussions after some intense years of increased immigration. LÄS MER

 4. 4. Delaktighetsmodellen : En kvalitativ studie om delaktighet och inflytande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Cordova; Jenny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Implementation of dynamic route optimization - drivers and barriers

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victor Karlsson; Susanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Drivers and barriers; advantages and disadvantages; SWOT-analysis; system implementation; dynamic route optimization;

  Sammanfattning : Svevia is a company working with installation, occupancy and operation of infrastructure. They are currently testing and developing a new system called dynamic route optimization (DynOpt) in cooperation with B and M Systemutveckling. LÄS MER