Sökning: "Susanna Moro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanna Moro.

 1. 1. Fem lärares förutsättningar att anpassa undervisningen för andraspråkselever : En observationsstudie om anpassningar för andraspråkselever i svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanna Moro; Sara Alin; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; anpassningar; observation; undervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att mot bakgrund till vår tidigare studie (Alin & Moro, 2016) undersöka hur fem lärare anpassar undervisningen för andraspråkselever. Vidare var syftet att undersöka vilka möjligheter och begränsningar lärarna står inför för att genomföra anpassningarna samt huruvida de anpassningar lärarna sagt att det gör stämmer överens med vad de faktiskt gör. LÄS MER

 2. 2. Anpassningar för andraspråkselever : En kvalitativ studie om anpassningar för andraspråkselever i svensk skola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Alin; Susanna Moro; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER