Sökning: "Susanna Skog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanna Skog.

 1. 1. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Print quality study of newsprint : Further development of the laboratoryoffset press at PAPRO

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik; Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :Emma Magnusson; Susanna Halonen; [2002]
  Nyckelord :IGT; Färgverk; Tryckverk; Airbrush; Bildanalys; Fulltonsyta; Rasterpunkter; Fuktvatten; Ytstruktur; Densitet;

  Sammanfattning : A laboratory offset press has been developed over the last five years at PAPRO for testing print qualityon newsprint, as at present, there is no good way for the mills to test this issue. In this project a comparisonhas been made between a laboratory offset press and a commercial press to see if the laboratoryoffset press can be used as a reliable test method or if a further development is needed. LÄS MER