Sökning: "Susanna Thörn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Thörn.

  1. 1. Välmående & prestationsmätningar, Finns det ett samband?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Adam Fröberg; Susanna Thörn; [2015]
    Nyckelord :well-being; performance measurements; professional services; välmående; prestationsmätningar; professionella serviceföretag;

    Sammanfattning : Sjukskrivningarna ökar allt mer i Sverige, framförallt sjukskrivningar som beror på det psykiska välmåendet och stress har ökat. Prestationsmätningar har blivit allt vanligare på arbetsplatser. Det kan bland annat vara för att kontrollera vad som producerats, för att kunna utveckla arbetsplatsen eller för att kunna budgetera. LÄS MER