Sökning: "Susanne Ali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Ali.

 1. 1. Serverless Development Trends in Open Source: a Mixed-Research Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ilja Pavlov; Susanne Ali; Tauhid Mahmud; [2019-11-18]
  Nyckelord :serverless; github; data mining; cloud computing; repositories;

  Sammanfattning : In the age of modern technology, a newparadigm, Serverless, emerges in the world of cloud computingwith which it benefits developers to solely focus on the mainobjective instead of the maintenance of the infrastructure. Thisstudy helps developers and readers alike to have an insight intothe current state of serverless software development. LÄS MER

 2. 2. Vad särskiljer invandrarföretagare från svenska företagare i Linköpings kommun? : What distinguishes immigrant entrepreneurs from Swedish entrepreneurs in Linkoping Municipality?

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatsvetenskapFilosofiska fakulteten

  Författare :Heshmat Khosrawi; [2014]
  Nyckelord :Byråkrati; skattebestämmelser; myndighetsspråk och vardagsspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att beskriva vilka hinder invandrarföretagare möter i inom Linköpings kommun.För att få ett resultat har jag ställt 4 olika forskningsfrågor om byråkrati,skattebestämmelser, myndighetsspråk och vardagsspråk som  huvudsyfte. LÄS MER