Sökning: "Susanne Andstén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Andstén.

  1. 1. Hur folkbibliotekarier i några mindre svenska kommuner upplever sin yrkesroll

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anna Andersson; Susanne Andstén; [2010]
    Nyckelord :folkbibliotekarier; yrkesroll; yrkesidentitet; upplevelser; landsbygd; arbetsuppgifter;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine how public librarians in small Swedish municipalities experience their professional roles. As part of examining such an abstract subject as experiences we also examine what tasks they perform, which will function as a support of the analysis. LÄS MER