Sökning: "Susanne Bjärgrim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Bjärgrim.

  1. 1. Erfarenheter av hur en parrelation påverkas av palliativt sjukdomsskede

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Levi Laestadius; Susanne Bjärgrim; [2020]
    Nyckelord :Palliativt sjukdomsskede;

    Sammanfattning : Bakgrund: Parrelation definieras två parter som lever tillsammans och är ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga dyadiskt. I ett systemiskt förhållningssätt samarbetar och kommunicerar människor med varandra vilket kan underlätta vården och den enskildes sjukdomsförlopp. I vissa sammanhang ser vi par som blir patient och vårdare. LÄS MER