Sökning: "Susanne Björkman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Björkman.

 1. 1. The importance of trust online: A study on building trust online for international workforce

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Susanne Björkman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last few years, increasing attention has been given to an international “war of talent”, where nations, cities and companies are competing against each other in order to attract, recruit and retain international workforce. Today, Stockholm City is hosts an international city information website, thus making it a marketing investment targeting the aforementioned target group of international workforce, or expatriates. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer som har påverkat patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom till rökstopp.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Eva Kindström; Susanne Björkman; [2009]
  Nyckelord :kronisk obstruktiv lungsjukdom; kvalitativ innehållsanalys; motivation; Orems teori om egenvårdsbalans; rökavvänjning;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en av vår tids stora folksjukdomar. Rökning är den dominerande orsaken till KOL, och det finns därför stora hälsovinster med lyckad rökavvänjning. Distriktssköterskans uppgifter är bland annat att vägleda och motivera till livsstilsförändringar och egenvård. LÄS MER