Sökning: "Susanne Book"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Susanne Book.

 1. 1. Barns utveckling av ordförrådet med hjälp av bilderböcker : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Magnusson Susanne; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; förskola; högläsning; ordförråd;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an understanding of how preschool teachers can develop children's vocabulary using picture books. The method used is qualitative interviews conducted with four preschool teachers at three different public preschools in middle Sweden. The interview results are analyzed from a socio-cultural perspective. LÄS MER

 2. 2. Une analyse contrastive de l’adjectif dans la traduction suédoise de L’Amant de Marguerite Duras

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Susanne Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Études de traduction; lexicologie contrastive; complexité sémantique; adjectif; transposition;

  Sammanfattning : Notre étude se propose d’analyser les changements dans les adjectifs qui surviennent dans la traduction suédoise de l'oeuvre L'Amant de Duras (1984). Le français est un langage analytique où de nombreuses constructions analytiques peuvent être découvertes. LÄS MER

 3. 3. PROBLEMLÖSNING I GYMNASIESKOLANS LÄROBÖCKEREn kvantitativstudie om problemlösningens fördelning i fyra läroboksserier.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tim Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Problem-solving in mathematics textbooks for upper secondary schoolAuthor: Tim MagnussonEssay/Examination paper: 15 hp Program and/or course: LAU395Level: Second cycleSemester/year: Spring 2019Supervisor: Tomas LingefjärdExaminer: Susanne GravisReport number: VT19-2930-011-LAU395Keywords: Textbook analysis, Problem-solving, Mathematics The mathematics textbooks in Sweden are conveyors of content, ways of explaining, and often lesson plans. This study makes efforts to scrutinise the problem-solving contents of four different textbooks series which covers the curriculum for the technology and natural science programs in Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Barnkulturens implicita förväntningar : En receptionsstudie av Suzanne Ostens verk Flickan, mamman och demonerna 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maria Gotfredsen; [2018]
  Nyckelord :post colonial theory; suzanne osten; crituiqe; critic; reception study; anders johansson; perry nodelman; jacquline rose; the verbal icon; Wimsatt; literature; essay; Litteratursociologi; Suzanne Osten; kritik; litteraturkritik; receptionsstudie; anders johansson; postkolonial; postkolonial teori; the verbal icon; Wimsatt; perry nodelman; essä;

  Sammanfattning : This thesis is a reception study of Susanne Ostens book, theatre play and children’s film Flickan, mamman och demonerna. The study aims to examine how proffesional crituiqe, published in daily press and journals, handles the crituiqes genre conventions with the theorie that if the cirtic averts from the crituiqes genre conventions that their/societys doxa on what we expect from children’s art will become more visible, and the inescapable follow up question: does this ecpectation mirror how we perceive children and their capabilities?  The theorie is an investigation of the professor and litterary scholar Anders Johansson’s essay Slitas itu publisched Critica Obscura: Litteraturkritiska essäer, where Johansson makes the claim that socitys doxa will become visible if the ciric does not follow the crituiqes genre conventions and that this will lead to an erosion of the crituiqes porpose. LÄS MER

 5. 5. Rocka sockorna 365 dagar om året : En kvalitativ litteraturanalys om hur barn med funktionsnedsättning framställs i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Susanne Husberg; [2018]
  Nyckelord :disability; children s literature; picture-books; autism; ADHD; Down syndrome; pre-school; Nikolajeva; Bergström; Lannerberth; Carlsson; Rydell; funktionsnedsättning; barnlitteratur; bilderböcker; autism; ADHD; Downs syndrom; förskola; Nikolajeva; Bergström; Lannerberth; Carlsson; Rydell;

  Sammanfattning :   Syftet med denna kvalitativa litteraturanalys var att undersöka hur neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i förskoleåldern. Resultatet av analysen visar att tre av bilderböckerna skildrar både negativa och positiva aspekter av funktionsnedsättningen, med ett visst fokus på de positiva. LÄS MER