Sökning: "Susanne Colm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Colm.

  1. 1. Att utföra munvård : Ur vårdpersonalens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Madelene Wikström; Susanne Colm; [2018]
    Nyckelord :Experiences; Health care professionals; Literature study; Oral health; Litteraturstudie; Munhälsa; Upplevelser; Vårdpersonal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med försämrat munhälsotillstånd upplever obehag i munhålan vilket påverkar deras välbefinnande och medverkande i sociala situationer. Risken med ett försämrat munhälsotillstånd är flera och forskning visar ett samband mellan ett försämrat munhälsotillstånd och systematiska sjukdomar. LÄS MER