Sökning: "Susanne Debourg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Debourg.

 1. 1. Det svenska trakthyggesbrukets miljöpåverkan - En litteraturstudie med fokus på biologisk mångfald

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Susanne Debourg; [2018]
  Nyckelord :Clear-cutting; clear-cut; forestry; biodiversity; ecosystem services; forestry legislation; Trakthyggesbruk; kalhygge; skogsbruk; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; skogsvårdslagstiftning; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 80% of all forest in Sweden is considered to be in active use and since the mid 20th century, clear-cutting is the dominating forestry management method. The implication of clear-cutting is that large areas (up to 200 hectare) are being harvested at once and leaving bare ground as a result. LÄS MER

 2. 2. Tillväxteffekter för andra generationens granskog efter tidigare genomförd kalkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Susanne Debourg; [2016]
  Nyckelord :granskog; tillväxt; kalkning; långtidseffekter; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera tillväxten under perioden 1992 fram till våren 2016 för andra generationens granskog efter tidigare genomförd kalkning. Skogen och skogsproduktionen är och har länge varit en stor och viktig del i Sveriges utveckling och ekonomi. LÄS MER