Sökning: "Susanne Eklund Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Eklund Gustavsson.

  1. 1. Lärares porträttering i sex samtidsrealistiska ungdomsromaner - sett ur ett ledarskapsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Susanne Eklund Gustavsson; [2007]
    Nyckelord :lärare; ledarskap; porträttering; ungdomslitteratur;

    Sammanfattning : I studien undersöks hur lärare framställs i sex samtidsrealistiska ungdomsromaner utgivna mellan 1990 och 2003. Syftet med undersökningen är att studerar vilken bild av lärares ledarskap läsaren möter i litteraturen samt att utröna hur lärare porträtteras. LÄS MER