Sökning: "Susanne Franzén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanne Franzén.

 1. 1. Mer än ett sår : Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av sårvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Susanne Querio Lagerberg; Vangie Franzén; [2016]
  Nyckelord :Experience; nurse; ulcer; wound care.; Erfarenhet; Sjuksköterskor; Sår; Sårvård;

  Sammanfattning : Sårvård är central omvårdnadsuppgift i sjuksköterskans profession som kräverspecifika kunskaper, förberedelser och tidsplanering vilket innebär behov av en radolika resurser men även kostnader för hälso- och sjukvården. Sjuksköterskanskunskap gällande prevention och sårvårdsbehandling utgör grunden förevidensbaserad sårvård med patientens personliga behov i fokus. LÄS MER

 2. 2. Visuell butikskommunikation : en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :HANNAH FRANZÉN; LISA GUSTAVSSON; [2013]
  Nyckelord :visual merchandise; exponering; visuell butikskommunikation; butiksatmosfär; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Titel: Visuell butikskommunikation - en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund Utgivningsår: 2013 Författare: Hannah Franzén, Lisa Gustavsson Handledare: Susanne Edström Examinator: Martin Behre Företagen på dagens globala marknad måste hela tiden utveckla nya metoder för att kunna konkurrera i kampen om kunderna. Att arbeta med den visuella butikskommunikationen kan vara ett sätt att vinna fördelar på i dagens handel. LÄS MER

 3. 3. An investigation of the Cost of Primary Regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektriska energisystem

  Författare :Susanne Franzen; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Primary regulation is essential to compensate for unplanned variations in production and consumption plans. The responsible for the availability of primary regulation is the system operator in each country. LÄS MER