Sökning: "Susanne Hellstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Hellstrand.

  1. 1. Polisens fysiska träning : Hälsofaktorer ur individuellt och ekonomiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Janne Bellander; Susanne Hellstrand; [2004]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån inhämtat material undersöka om det finns något samband mellan den fysiska kravprofilen och sjuktalen hos Polisen, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården. Kan dessa minskas med mer fysisk aktivitet på arbetstid? Kan kostnaden för densamma minskas i längden? Hälsan förbättras genom bra och regelbunden fysisk träning. LÄS MER