Sökning: "Susanne Holst"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanne Holst.

 1. 1. Nytt liv, nytt land och nytt språk : - en kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Holst; [2018]
  Nyckelord :Motivation; attityd; svenska som andraspråk; intervju; psykologisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Nytt liv, nytt land och nytt språk. En kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen. Detta examensarbete för ämneslärarexamen undersöker primärt fem andraspråkselevers anledningar att läsa sva på Vuxenutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Kärlek eller bara en fling? : En retorisk komparativ analys av Match och Victoria Milans TV-reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Susanne Holst; [2011]
  Nyckelord :triad of ethos; pathos; logos; visual rhetoric; television commercials; binary opposition; dating; internet; Barthes; Lévi-Strauss; ethos; pathos; logos- triaden; visuell retorik; TV-reklamfilm; hermeneutik; binärt motsatsförhållande; dejting; internet; Barthes; Lévi-Strauss;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar belysa de två företagen Match och Victoria Milans TV-reklamfilmer. Det primära syftet är att undersöka vilka retoriska grepp Match och Victoria Milan använder sig av i reklamfilmerna för att värva nya betalande medlemmar till webbplatserna. Genom retorisk analys granskas respektive reklamfilm. LÄS MER

 3. 3. PERSONLIGHETSFAKTORER OCH RISKY BUSINESS : Vilka personlighetsfaktorer är kopplade till individers riskbenägenhet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetPsykologiska institutionen

  Författare :Susanne K. A. Markebjer; Carina Holst; [2011]
  Nyckelord :Personlighetsfaktorer; personlighet; femfaktormodellen; Big Five Inventory; generell riskbenägenhet; Risk Propensity Scale;

  Sammanfattning : Personlighetsfaktorerna har betydelse för hur mycket risker individer tar. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan personlighetsfaktorerna enligt femfaktormodellen och graden av generell riskbenägenhet. LÄS MER