Sökning: "Susanne Jobs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Jobs.

 1. 1. Sundhed som en del af skolens hverdag : hvordan kan lærere bidrage som sundhedskoordinatorer?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Susanne Gyldenhof; [2013]
  Nyckelord :Health Promotion; School; Setting; Health Promotion Coordinator; Teachers; sundhedsfremme; skole; setting; sundhedskoordinator; lærer;

  Sammanfattning : Formålet: Formålet er, at få viden om hvordan sundhedskoordinatorfunktionen i folkeskolen opfattes ud fra ledelsens, lærerkollegernes og koordinatorernes eget perspektiv, herunder hvordan opfattes skolens ansvar for at fremme sundhed og trivsel for eleverne, og hvilke styrker og barrierer funktionen har som fremmer implementering af handleplanens mål.Metode: Der blev gennemført 3 fokusinterviews med henholdsvis lærere og sundhedskoordinatorer og 4 individuelle interviews med ledere efter en semistruktureret interviewguide. LÄS MER

 2. 2. Den nya bibliotekariens kompetens : en studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emelie Falk; Susanne Litbo-Lindström; [2000]
  Nyckelord :bibliotekariekompetens; bibliotekarie; kompetens; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this Master's thesis is to investigate the new librarians' experiences and skills in the context of their present work situation and the ongoing debate about the librarian's professional identity and status. Further, the authors wanted to find out whether the new librarians' experiences and knowledge developed throughout their education correspond to the requirements of the employers. LÄS MER