Sökning: "Susanne Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Susanne Johansson.

 1. 1. ”Barn är inte de blir” : En intervjustudie om barnsyn och förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susanne Gunnarsson; Ketty Stivner Blackinger; [2021]
  Nyckelord :förskola barnsyn förskollärare förhållningssätt;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om förskollärares barnsyn och hur de anser att barnsyn påverkar i utbildningen på förskolan. Barnsyn är de sätt vuxna bemöter och förhåller sig till barn och på så vis påverkar det den vuxnes förhållningssätt (Johansson 2011, s. 58). LÄS MER

 2. 2. ”Att tända eller släcka barns stjärnögon” : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring barns inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Dahl; Tova Johansson; [2021]
  Nyckelord :preschool teacher; children s influence; child perspective; power perspective ;

  Sammanfattning : The aim of this study is to adress how preschool teachers reason about children's opportunities and difficulties for influence in preschool and how preschool teachers describe that this is shown in the preschool pedagogical environment. The questions that this study is based on are, how preschool teachers reason about children's opportunities for influence in preschool, in what way preschool teachers describe that they work with children's influence in everyday life at preschool and what difficulties and obstacles preschool teachers experience when it comes to working with children's influence in preschool. LÄS MER

 3. 3. LAPPA OCH LAGA relationen mellan klädesplagg och person

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Susanne Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; kläder; lagning; slow fashion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:19.... LÄS MER

 4. 4. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 5. 5. Kan jämställdhet öka Försvarsmaktens operativa effekt?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; maskulinitet; organisationskultur; operativ effekt; Carol Bacchi;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största statliga myndigheter, och samtidigt en av de mest jämställdhetssegregerade och manligt dominerade organisationerna. Från Försvarsmakten högsta organisatoriska ledning, impliceras att ökad jämställdhet ökar den operativa effekten. LÄS MER