Sökning: "Susanne Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Susanne Johansson.

 1. 1. LAPPA OCH LAGA relationen mellan klädesplagg och person

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Susanne Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; kläder; lagning; slow fashion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:19.... LÄS MER

 2. 2. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 3. 3. Kan jämställdhet öka Försvarsmaktens operativa effekt?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; maskulinitet; organisationskultur; operativ effekt; Carol Bacchi;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största statliga myndigheter, och samtidigt en av de mest jämställdhetssegregerade och manligt dominerade organisationerna. Från Försvarsmakten högsta organisatoriska ledning, impliceras att ökad jämställdhet ökar den operativa effekten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda bedömningsinstrumentet NEWS : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Fjällborg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :national early warning score; NEWS; sjuksköterska; erfarenhet; integrerad litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som används inom vården för att upptäcka och varna när en patient blir kraftigt försämrad. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att använda bedömningsinstrumentet NEWS. LÄS MER

 5. 5. Vem ansvarar för matematiken? : en studie om arbetsuppgifter och samarbete gällande elever i matematiska svårigheter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanne Johansson; Markus Anhage; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; mathematical difficulties; special education teacher; special educator; task assignment; Arbetsuppgifter; matematiksvårigheter; samarbete; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det saknas forskning kring hur samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger kan se ut i matematik när båda professionerna samtidigt finns på en skola. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog på en skola där båda professionerna är representerade. LÄS MER