Sökning: "Susanne Josefsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanne Josefsson.

 1. 1. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 2. 2. Human Resource Business Partner - teori och verklighet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Josefsson; Susanne Thor; [2007-08-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Synen på personalyrket har utvecklats under hundratalet år och HRM som fick sitt genombrott under 1980-talet är en av de senare epokerna. HRM innebar att personalarbetet fick en annan roll i den övergripande företagsstyrningen. LÄS MER

 3. 3. Givande medarbetarsamtal - en fallstudie på Volvo Parts

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Thor; Caroline Josefsson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtalet har blivit en vanlig företeelse i arbetslivet. Generellt sett inom den privata sektorn har nästan 64 % medarbetarsamtal. I den attitydundersökning Volvo Parts genomför årligen, framkom det 2006 att 84 % av de anställda har medarbetarsamtal. Av dessa anser endast 62 % att deras samtal är givande. LÄS MER