Sökning: "Susanne Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Susanne Karlsson.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. Oh, jag förstod allt : en analys av hur lättlästa nyheter fungerar för andraspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Susanne Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur lättlästa nyheter på webbplatsen 8 sidor fungerar för personer med svenska som andraspråk. Målgruppen för lättlästa texter är stor och indelad i primära och sekundära målgrupper. Personer med svenska som andraspråk, i denna uppsats benämnda andraspråkstalare, tillhör den sekundära målgruppen. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på användning av musik i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susanne Karlsson; Carina Johansson; [2020]
  Nyckelord :musik; undervisning; pedagogiskt verktyg; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Undersökningen bygger på forskning och litteratur samt styrdokument för förskolan. Vårt fokusområde för studien berör förskollärares syn gällande musik i förskolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i matematikundervisningen med fokus på elever i matematiksvårigheter : En kvalitativ intervjustudie utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marta Birinyi; Susanne Karlsson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elever i matematiksvårigheter; inkluderande matematikundervisning; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : “En skola för alla” innebär att det är skolan som har ansvar för att alla elever skall ges rätt till stöd och att eleverna också ska känna sig delaktiga i sin inlärning oavsett svårigheter. Syftet med studien är att belysa hur några matematiklärare och speciallärare uppfattar vad en inkluderande undervisning är, samt hur de skapar en inkluderande undervisning i matematik för elever i svårigheter i år 7–9 i enlighet med skolans styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Vilket stöd? : Familjehemsföräldrars upplevelser av sin situation när ett barn flyttar från familjehemmet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kariitta Ryttinger; Susanne Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER