Sökning: "Susanne Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Susanne Karlsson.

 1. 1. Inkludering i matematikundervisningen med fokus på elever i matematiksvårigheter : En kvalitativ intervjustudie utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marta Birinyi; Susanne Karlsson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elever i matematiksvårigheter; inkluderande matematikundervisning; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : “En skola för alla” innebär att det är skolan som har ansvar för att alla elever skall ges rätt till stöd och att eleverna också ska känna sig delaktiga i sin inlärning oavsett svårigheter. Syftet med studien är att belysa hur några matematiklärare och speciallärare uppfattar vad en inkluderande undervisning är, samt hur de skapar en inkluderande undervisning i matematik för elever i svårigheter i år 7–9 i enlighet med skolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. "Hjälp, vi har autism" : Hur en familjs livsvärld påverkas av en autismdiagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ann Velander Karlsson; Susanne Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar utvecklingen i kommunikation, reducerar intressen och aktiviteter och bidrar till en nedsatt förmåga till social förståelse. När ett barn får diagnosen autism medför detta förändringar för hela familjen. LÄS MER

 3. 3. Kottar och pinnar blir till matematik : En kvalitativ studie om material i förskolans utemiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Karlsson; Susanne Bergholm; [2018]
  Nyckelord :Fokusgrupp; matematik; material; stimulimaterial; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och förskollärare arbetar med matematiklärande i förskolans utemiljö, samt vilka material de använder sig av. Vi är även nyfikna på hur förskollärarna planerar att utmana barnen vidare inom matematik i utemiljön. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ studie. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och samspel : En studie om lärarnas val av arbetssätt vid muntlig kommunikation och talängslan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Identifiering av energianvändningen hos en kontorsfastighet i en svensk tätort : - en fallstudie med beräkningsinslag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Susanne Karlsson Falk; [2017]
  Nyckelord :energy survey; office building; energy savings potential; energy efficiency; heating; ventilation; lighting; cost-effective; energikartläggning; kontorsbyggnad; energibesparingspotential; energieffektivisering; värme; ventilation; belysning; kostnadseffektivt;

  Sammanfattning : The current climate changes require a global response immediately. Every year the use of energy increases, which means that more and more greenhouse gases are released. Which in turn helps accelerate global warming. To reduce the energy use will not be an easy task for mankind. LÄS MER