Sökning: "Susanne Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Susanne Karlsson.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i matematikundervisningen med fokus på elever i matematiksvårigheter : En kvalitativ intervjustudie utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marta Birinyi; Susanne Karlsson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elever i matematiksvårigheter; inkluderande matematikundervisning; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : “En skola för alla” innebär att det är skolan som har ansvar för att alla elever skall ges rätt till stöd och att eleverna också ska känna sig delaktiga i sin inlärning oavsett svårigheter. Syftet med studien är att belysa hur några matematiklärare och speciallärare uppfattar vad en inkluderande undervisning är, samt hur de skapar en inkluderande undervisning i matematik för elever i svårigheter i år 7–9 i enlighet med skolans styrdokument. LÄS MER

 3. 3. Vilket stöd? : Familjehemsföräldrars upplevelser av sin situation när ett barn flyttar från familjehemmet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kariitta Ryttinger; Susanne Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Hjälp, vi har autism" : Hur en familjs livsvärld påverkas av en autismdiagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ann Velander Karlsson; Susanne Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar utvecklingen i kommunikation, reducerar intressen och aktiviteter och bidrar till en nedsatt förmåga till social förståelse. När ett barn får diagnosen autism medför detta förändringar för hela familjen. LÄS MER

 5. 5. Kottar och pinnar blir till matematik : En kvalitativ studie om material i förskolans utemiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Karlsson; Susanne Bergholm; [2018]
  Nyckelord :Fokusgrupp; matematik; material; stimulimaterial; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och förskollärare arbetar med matematiklärande i förskolans utemiljö, samt vilka material de använder sig av. Vi är även nyfikna på hur förskollärarna planerar att utmana barnen vidare inom matematik i utemiljön. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ studie. LÄS MER