Sökning: "Susanne Kristensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Kristensen.

 1. 1. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Kristensen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER

 2. 2. Reciprok undervisning - några elevers erfarenheter. En kvalitativ studie kring ett långsiktigt arbete med läsförståelsestrategier.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Kristensen; [2015]
  Nyckelord :Literacy; Läsförståelse; Läsförståelsestrategier; Reciprok undervisning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Reciprok undervisning – några elevers erfarenheter. En kvalitativ studie kring ett långsiktigt arbete med läsförståelsestrategier. LÄS MER