Sökning: "Susanne Lilliestam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Lilliestam.

 1. 1. Digital glosinlärning i ämnet moderna språk : En studie i vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning imoderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Lilliestam; [2019]
  Nyckelord :Digital glosinlärning; ordinlärning; moderna språk; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. LÄS MER

 2. 2. Pataudgrins, sylves griffues et nains gris : Une étude sur la traduction en français de Ronya fille debrigand d’Astrid Lindgren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Susanne Lilliestam; [2017]
  Nyckelord :Translation; invented words; Swedish-French; Vinay and Darbelnet; Ronia; the Robber’s Daughter; Astrid Lindgren; Agneta Ségol.; Traduction; mots inventés; suédois-français; Vinay et Darbelnet; Ronya fille de brigand; Astrid Lindgren; Agneta Ségol.;

  Sammanfattning : Ce mémoire est une étude traductologique du suédois au français, concernant les mots inventés par Astrid Lindgren dans Ronya fille de brigand et spécifiquement les invectives, les jurons et les êtres (personnages inventés). Nous avons étudié les stratégies utilisées par la traductrice (selon Vinay et Darbelnet), la proximité avec la langue source ou la langue cible et le problème spécifique de traduire un livre pour la jeunesse du suédois au français. LÄS MER