Sökning: "Susanne Lindeborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Lindeborg.

 1. 1. Grafik om antibiotikaresistensutveckling : Riskkommunikation via lokalpressen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Susanne Lindeborg; [2015]
  Nyckelord :Antibiotikaresistens; Riskkommunikation; Nyhetsgrafik;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur en informationsgrafik om ett framtida globalt hot mot folkhälsan, antibiotikaresistens, kan utvecklas och utformas med ett perspektiv mot individens ansvar istället för den mer vanligt förekommande nyhetsvinklingen mot myndigheters ansvar. Detta inom ett statiskt format för publicering i svenska dagspressen. LÄS MER

 2. 2. Att förstå

  Kandidat-uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Ida Lindeborg; Susanne Setterqvist; [2007]
  Nyckelord :Förståelse; Samtal; Samtalsfärdigheter; Empati; Professionellt förhållningssätt; Samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad det är som skapar förståelse mellan den vägledningssökande och studie- och yrkesvägledaren i studie- och yrkesvägledningssamtalet. Detta för att bidra till en fördjupad förståelse för läsaren om interaktionen mellan vägledare och sökande. LÄS MER