Sökning: "Susanne Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Susanne Lindgren.

 1. 1. Samverkan i fokus : - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; organisation; profession; skolsvårigheter; sammansatta behov;

  Sammanfattning : Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. LÄS MER

 2. 2. Förstasidornas offer : En jämförande studie av kvällstidningarnas etiska hänsynstaganden till brottsoffer och misstänkta på förstasidorna 2015-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elisia Eskola; [2017]
  Nyckelord :aftonbladet; expressen; kriminaljournalistik; förstasidor; journalistik etik; brottsjournalistik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur tidningarna Aftonbladet och Expressen rapporterar om mordfall på sina förstasidor i förhållande till de publicistiska reglerna. Studien lägger fokus på tre olika mordfall och hur de två kvällstidningarna agerat gällande hänsynstagande gentemot brottsoffren, brottsoffrens anhöriga samt personer som är misstänkta för brott men ännu inte har dömts. LÄS MER

 3. 3. Pataudgrins, sylves griffues et nains gris : Une étude sur la traduction en français de Ronya fille debrigand d’Astrid Lindgren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Susanne Lilliestam; [2017]
  Nyckelord :Translation; invented words; Swedish-French; Vinay and Darbelnet; Ronia; the Robber’s Daughter; Astrid Lindgren; Agneta Ségol.; Traduction; mots inventés; suédois-français; Vinay et Darbelnet; Ronya fille de brigand; Astrid Lindgren; Agneta Ségol.;

  Sammanfattning : Ce mémoire est une étude traductologique du suédois au français, concernant les mots inventés par Astrid Lindgren dans Ronya fille de brigand et spécifiquement les invectives, les jurons et les êtres (personnages inventés). Nous avons étudié les stratégies utilisées par la traductrice (selon Vinay et Darbelnet), la proximité avec la langue source ou la langue cible et le problème spécifique de traduire un livre pour la jeunesse du suédois au français. LÄS MER

 4. 4. Customer engagement : A study of consumers interaction with fashion brands on social media

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bylund; Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Two-way communication; customer engagement; social media; purchase intention; fashion brands;

  Sammanfattning : Social media is widely expanded worldwide with increasing number of users in social networks. Social media allows the consumers to connect directly with companies, which has led to a shift from traditional one-way communication to a two-way communication between both consumer to company and consumer to consumer. LÄS MER

 5. 5. Psykosocial arbetsmiljö hos vårdpersonal inom äldreomsorg

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanne Lindgren; Kari Petrusson; [2016]
  Nyckelord :Upplevelser; vårdpersonal och patientrelationer; äldreboende; psykosocial arbetsmiljö; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs allt högre krav på vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen idag. Ökad arbetsbelastning, tidspress och en högre stress på arbetet påverkar den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen. LÄS MER