Sökning: "Susanne Qvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Qvist.

  1. 1. Den levande staden : En retorisk studie av motiv i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

    Kandidat-uppsats, Avdelningen för retorik

    Författare :Susanne Qvist; [2013]
    Nyckelord :Fogelström; Kenneth Burke; Dramatism; Pentadanalys;

    Sammanfattning : Jag har i denna uppsats, med hjälp av Kenneth Burkes pentadmodell, undersökt motiv i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad. För att analysera framställningen av individens förhållande till samhället har jag även använt mig av Burkes identifikationsbegrepp och hans tanke om att syften bakom människors och karaktärers handlingar kan bottna i en strävan efter rening av en skuld vi bär inom oss. LÄS MER