Sökning: "Susanne Sahlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Sahlin.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar om skapandet av lärmiljöer som kan främja ett entreprenöriellt lärande : - Betydelsebärande faktorer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Bostrand; Peter Sahlin; [2016]
  Nyckelord :Betydelsebärande faktorer; Entreprenöriellt lärande; Förskola; Lärmiljö; Pedagogers uppfattningar; Reggio Emilia; Skapande av lärmiljöer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger vid Reggio Emiliainspireradeförskolor har för uppfattningar kring skapandet av lärmiljöer för att ur dettamaterial kunna urskilja betydelsebärande faktorer för detta skapande. En diskussion förssedan kring huruvida dessa betydelsebärande faktorer är möjliga att koppla ihop medskapandet av lärmiljöer som främjar ett entreprenöriellt lärande. LÄS MER

 2. 2. " ...jag tycker om sill, men tycker inte att det ska vara obligatoriskt... " : - En innehållsanalys om medielogik, public service och partipolitik i SVT:s partiledarutfrågningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Susanne Almgren; Louise Holck Clausen; [2010]
  Nyckelord :party leader hearing media logic public service politics election campaign; partiledarutfrågning medielogik public service politik medialisering valrörelse 2010;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medielogik och public service-värdena uttrycks i SVT:s partiledarutfrågning hösten 2010. En totalundersökning i form av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys är gjord av samtliga partiledarutfrågningar som sändes i SVT veckorna före valet, samt respektive partis valmanifest. LÄS MER