Sökning: "Susanne Sand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanne Sand.

 1. 1. Handlingsplaner - en plan med handlingar. En diskursanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Junehagen Sand; [2014-04-01]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; handlingsplan; diskurs och makt;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att identifiera de diskurser som framträder i handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Syftet är vidare att analysera de diskurser som skapas då pedagogerna tolkar sitt uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns aktiviteter i sandlådan : En kvalitativ studie om barns meningsskapande i sandlådan ur ett naturvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jörel Sand; Helena Jebens; [2014]
  Nyckelord :Meaning- making; preschool; the sandbox; the natural sciences; Meningsskapande; förskola; sandlåda; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetets art: Examensarbete i Lärarutbildningen, avancerad nivå, 15hp.Högskolan i Skövde. Titel: Förskolebarns aktiviteter i sandlådan. En kvalitativ studie om barns meningsskapande i sandlådan ur ett naturvetenskapligt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a conceptual, semi-distributed hydrological model : a case study of Hörbyån

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Susanne Kolmert; [1998]
  Nyckelord :geografi; naturgeografi; evaluation; hydrological model; Hörbyån; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Research in hydrological modelling has been directed towards the development of more complex models that may consider the spatial and temporal variations of meteorological and physical characteristics of a drainage basin. The aim with this study was to evaluate the HBV-model (Hydrologiska Byråns Vattenavdelning), a conceptual, semi-distributed hydrological model. LÄS MER