Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Effektivt lärande : En undersökning av flerspråkiga elevers språktillägnande

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Susanne Sarmamy; [2018]
    Nyckelord :Språktillägnande; flerspråkighet; kodväxling; lärandemiljö och språkbad;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvecklande undervisning kan utformas och vilka faktorer i undervisningen som bidrar till effektivt lärande för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i två klasser i årskurs tre på två olika skolor i Sverige. De metoder som används i denna studie är intervjuer och observationer av flerspråkiga elever och lärare. LÄS MER