Sökning: "Susanne Vesterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Vesterlund.

  1. 1. ARTIFICIELL INTELLIGENS INOM SVENSK ELITIDROTT : Användares och utvecklares upplevelser av AI:s inverkan på elitidrottsorganisationer och elitidrotten

    Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Julia Thurin; Susanne Vesterlund; [2021]
    Nyckelord :Artificiell intelligens; elitidrott; prioriteringar; organisationer; beslutsfattande; etik;

    Sammanfattning : Utvecklingen av artificiell intelligens går snabbt framåt och teknologin används numera i viss utsträckning inom de flesta områden i vårt samhälle. Även inom elitidrotten i Sverige har teknologin gjort sitt intåg, dock i relativt liten skala och främst i stora lagsporter, vilket främst beror på begränsad tillgång samt att utveckling av AI är kostsamt och resurskrävande. LÄS MER