Sökning: "Susanne Viktorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Viktorsson.

  1. 1. ”Det är ingen idé att sitta inomhus och tala om hösten när de inte ”ser” vad jag pratar om”. En studie om utomhuspedagogik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Barbro Karlsson; Susanne Viktorsson; [2009]
    Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusmiljö; lärande; pedagoger; förskola; skola;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Redan i mitten av 1700-talet skriver Jean, Jacques Rouessau attbarns miljö är en lärandeplats, både inomhus och utomhus, där dekan använda sina sinnen och aktivt söka kunskap. Likväl 2000-taletsLars-Owe Dahlgren menar att utomhuspedagogik inbjuder till olikasinnesuttryck genom erfarenheter och upplevelser i miljön utomhus. LÄS MER