Sökning: "Susanne Wallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Wallin.

 1. 1. Implementering av metoder i familjehemsvården : Fallexempel BRA-fam

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Klockar-Sara Uddeback; Susanne Wallin; [2016]
  Nyckelord :Implementation; Assessment method; Foster care; Foster care recruitment; BRA-fam; Implementering; Bedömningsmetod; Familjehem; Familjehemsrekrytering; BRA-fam;

  Sammanfattning : Följande uppsats syftade till att undersöka hur en standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av familjehem (BRA-fam) implementerats utifrån ett urval av de kommuner som deltog i Socialstyrelsens pilotstudie (bilaga 1). Även sambandet mellan delaktighet och tillfredsställelse med implementering och förhållandet mellan forskning, profession och brukare undersöktes. LÄS MER

 2. 2. Public relations - "shaded in grey" : En kvalitativ studie om utvalda PR-konsulters syn på och arbetssätt vid mätning av PR-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanne Thors; Amanda Wallin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER