Sökning: "Suspension"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet Suspension.

 1. 1. Profiling the autoantibody repertoire in systemic sclerosis

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Emmie Pohjanen; [2021]
  Nyckelord :Systemic sclerosis; rheumatology; autoimmunity; autoantibody; biomarkers; Systemisk skleros; reumatologi; autoimmunitet; autoantikropp; biomarkörer;

  Sammanfattning : Systemisk skleros (SSc) är en autoimmun rheumatisk sjukdom som kännetecknas av fibros i huden och/eller de interna organen, vaskulopati och en autoimmun reaktion från immunförsvaret, med eller utan specifika autoantikroppsprofiler. Diagnostisering och sjukdomsbehandling försvåras av sjukdomens heterogena natur. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 and dogs : seroprevalence in dogs in Sweden, concerns among their owners and development of the method COVID-19 SIA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Österberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; SARS-CoV-2; coronavirus; dog; canine; zoonosis;

  Sammanfattning : Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the third coronavirus to cause an epidemic or pandemic in the 21st century. In the beginning of January 2021 almost 88 million cases of covid-19 have been reported to World Health Organization (WHO) and more than 1.8 million people have died. LÄS MER

 3. 3. Is China Crossing the Line?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; Victoria Helin; Alice Serenhov; [2021]
  Nyckelord :Cumulative Abnormal Return; Cross-border M A; Trading Halt; Trading Suspension; Short-Term Shareholder Wealth; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose To examine if Chinese acquirers create short-term shareholder wealth through cross-border acquisitions, measured by fluctuations of the stock price of the acquiring firm. Additionally, to investigate if industrial, institutional and cultural independent variables affect the cumulative abnormal returns. LÄS MER

 4. 4. Balancing Normative and Pragmatic Considerations in Foreign Aid : A Case Study of Swedish Aid and its Focus on Democracy and Human Rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isolde Limé; [2021]
  Nyckelord :Democracy and Human Rights; Swedish Aid; Qualitative Content Analysis; Development Cooperation; Aid Suspension;

  Sammanfattning : This study investigates Swedish aid and its focus on democracy and human rights. It analyses the space given to these normative objectives in relation to pragmatic considerations like strategic interests and institutional incentives. LÄS MER

 5. 5. Trygghet att våga komma till rätta med ordningsstörande elever - En undersökning av vilka förvaltningsrättsliga och arbetsrättsliga konsekvenser en lärares fysiska ingripande kan få, i ljuset av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Labour law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lärares befogenhet att med stöd av 5 kap. 6 § SkolL ingripa fysiskt mot elever i ordningsstörande situationer har varit, och är en omdebatterad fråga. Inte minst i samband med HD:s avgörande Soffallet från 2020. LÄS MER