Sökning: "Sussi Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sussi Eriksson.

 1. 1. Språkstörningar, vad är det? : en undersökning baserad på intervjuer med logopeder, talpedagoger samt specialpedagoger

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Annika Eriksson; Sussi Andersen; [2007]
  Nyckelord :språkstörningar; språksvårigheter; språk; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar språkstörningar, och tar upp möjliga bakomliggande orsaker samt hurman kan underlätta för barn som lider av språkstörningar. Syftet är att skapa en förståelsekring språkstörningar och att ta reda på hur man kan underlätta för de barn som lider avspråkstörningar. LÄS MER

 2. 2. Närliten blir stor : ett företag på väg ut på den globala marknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Susanne Andersson; Miriam Eriksson; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Stadium AB; globalisering; organisationsteori; ledarskap; företagsidentitet; globalization; organizational theory; leadership; organizational identity; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a study about a company in Norrköping, called Stadium AB, and its first steps into the global market. We have studied how the conditions of the company have changed during their expansion. This study is not written from the viewpoint of business economics, it is rather a study from a cultural and social studies perspective. LÄS MER