Sökning: "Sustainability Accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Sustainability Accounting.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Impact Investing in the Residential Real Estate Sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Östgren; Hugo Tedroff; [2020]
  Nyckelord :Impact investing; Sustainable investing; Sustainability; Sustainability accounting; Residential real estate; Real estate management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The investing industry has historically been built around the sole purpose to bring superior financial returns to investors. Due to the rising concern towards global social and environmental issues, investments promoting sustainable development have grown popular. Centring sustainable investments debate is the strategy impact investing. LÄS MER

 3. 3. Propelling the Commercialization of ‘Novel Cements’: An investigation of demand-side factors to accelerate decarbonizing technologies within the cement industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Elizabeth McNamee; [2020]
  Nyckelord :cement; concrete; decarbonizing technologies; novel alternative green cements concretes; demand-side; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Accounting for approximately 8% of global CO2 emissions, the cement industry is one of the greatest contributors to climate change, despite the lack of focus on this sector in popular discourse. Deep cuts in this sector are challenging to achieve due to necessitated alteration of material components and formulation of the traditional product in addressing non-energy related ‘process emissions’. LÄS MER

 4. 4. Granskning av hållbarhetsredovisning : En studie om utmaningar och komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Berggren; Ulrika Ramsin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability accounting; sustainability; assurance; comfort; comfort theory; auditor; auditor profession; materiality; qualitative information; competence; transparency; Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; granskning; komfort; komfortteorin; revisor; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; kvalitativ information; kompetens; transparens;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har sedan 1990-talet ökat kraftigt i samhället och genom detta har även hållbarhetsredovisning blivit av allt större betydelse. Detta har påverkat företag, vilka alltmer hamnat under press att ta ansvar för verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. The Power of Words: Sustainability Reporting as a Hegemonic Practice

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Douglas Kressner; Sorosh Sang; [2020]
  Nyckelord :Social Accounting; Discourse; Hegemony; Identity Construction; Supply Chain Sustainability;

  Sammanfattning : This paper investigates how H&M have represented itself as sustainable in relation to worker challenges in its transnational supply chain in 21 publicly available corporate reports from 1998 and 2018. This period captures the emergence of sustainability disclosures and the development of corporate reporting on worker-challenges in the supply chain within the context of the study, the fast-fashion industry. LÄS MER