Sökning: "Sustainability Action"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden Sustainability Action.

 1. 1. Friterade sjöstjärnor, knöltångssallad eller panerad signalsjögurka till lunch?: En studie av svenska kustboendes acceptans till alternativa typer av havsmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Bergström; [2021-07-07]
  Nyckelord :Scary Seafood; alternativ havsmat; trekomponentsmodellen; attityder; miljöattityder; novel food;

  Sammanfattning : This paper applies an explorative approach to research south Swedish coastinhabitants’ acceptance towards local non-traditional seafood. The paper’sbasis is derived from a report that points out the potential of sustainableharvesting and cultivation of species groups belonging to cnidaria,crustaceans, molluscs, echinoderms, tunicates and algae along the Bohuscoast. LÄS MER

 2. 2. Did you just buy that? Why not rent it? A quantitative study about consumer beliefs towards rental options

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Svanberg; Linus Öggesjö; [2021-06-30]
  Nyckelord :Clothing rental; consumer behavioral beliefs; determinant; gender; age; level of education;

  Sammanfattning : Negative environmental impact caused by humankind imposes societal action. New market structures are seemingly necessary to achieve sustainability, though, change is often difficult to attain. The clothing industry is a significant source to environmental degradation, hence, change is desired within the industry. LÄS MER

 3. 3. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 4. 4. The shifting landscape of ESG-investing in Sweden A qualitative study of how five Swedish fund companies plan to integrate the EU Action Plan on Sustainable Finance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marco Benedetto; Robin Thomsen; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; Finance; Funds; Asset management; Sustainability; Greenwashing; SFDR; NFRD; Taxonomy; Investment.;

  Sammanfattning : The awareness of sustainability has increased significantly in recent years as a result ofchanges in the environment, economic trends and social structures. As a result of that,regulatory organizations have urged the European Union to overhaul the current regulationmade to govern sustainable investing in Europe as many in the industry have feltthat ESG performance reporting has lacked supervision. LÄS MER

 5. 5. SUSTAINABILITY COMPETENCIES AND EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Annelin; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sustainability Competencies; Experiential Learning; Sustainability Action; ESD; Online Teaching;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to investigate university student perceptions of their competencies of and propensity to act for sustainability, while they study on a module designed with use of the experiential learning approach. Theory: The conceptual framework of this research was based on a combination of theories; experiential learning (Dewey, 1963) that focuses on the development of student knowing, being and doing, and transformational learning theory (Mezirow, 2000) that has inspired the key sustainability competencies (Brundiers et al. LÄS MER