Sökning: "Sustainability Competencies"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Sustainability Competencies.

 1. 1. SUSTAINABILITY COMPETENCIES AND EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Annelin; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sustainability Competencies; Experiential Learning; Sustainability Action; ESD; Online Teaching;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to investigate university student perceptions of their competencies of and propensity to act for sustainability, while they study on a module designed with use of the experiential learning approach. Theory: The conceptual framework of this research was based on a combination of theories; experiential learning (Dewey, 1963) that focuses on the development of student knowing, being and doing, and transformational learning theory (Mezirow, 2000) that has inspired the key sustainability competencies (Brundiers et al. LÄS MER

 2. 2. Greening of Global Value Chains: from a topdown and bottom-up perspective A multiple-case study of how GVC actors are addressing greening of GVCs through reducing CO2 emissions from road transports

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Frida Zetterberg; [2021-06-28]
  Nyckelord :Global Value Chains; Greening; Sustainability governance; Environmental upgrading; Road transport; CO2 emission; Fossil-free fuels;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Implementation Of Eco-Design In Product Development : Knowledge management for effective eco-design implementation

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Oskar Franzén; Liyi Guo; [2021]
  Nyckelord :Eco-design implementation; Sustainability; Product development; Management; Knowledge management;

  Sammanfattning : Background: The accumulating concern for environmental change has increased the need for companies to take a closer consideration to the negative impact of their operations. One effective approach to mitigate the impact is to, from the very first stages when a product is developed, analyse the environmental impact of the product’s entire lifecycle from the raw materials extruded from the ground to the disposal of the product. LÄS MER

 4. 4. Implementeringen av utbildning för hållbar utveckling i svensk grundskolas läroplan : En intervjustudie om hur implementeringen ser ut och fungerar i praktiken, ur lärarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Ebba Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Education for sustainable development; sustainability pedagogies; attitude and behavior changes; Dewey s theory; Utbildning för hållbar utveckling; hållbarhetspedagogik; attityd- och beteendeförändringar; Dewey s teori;

  Sammanfattning : Utbildning för hållbar utveckling är en oumbärlig komponent för att nästkommande generation ska kunna utveckla kompetenser och färdigheter för att hantera och förebygga de klimatförändringar och miljöproblem vi människor står inför. Skolan anses vara den mest avgörande platsen när det gäller att inspirera, motivera och utbilda miljömedvetna individer. LÄS MER

 5. 5. On the Road to Collaboration : A case study on the support needed for small and medium-sized enterprises in the Stockholm automotive industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Rhenman; Josefine Sohlman; [2021]
  Nyckelord :collaboration; automotive industry; small and middle-sized enterprises; SME; regional government; triple helix model; samarbete; fordonsindustri; små och medelstora företag; SMF; regionala verksamheter; triple helix model;

  Sammanfattning : Collaboration is a potential for companies to mitigate risk and use different competencies to create possible solutions. This paper identifies that the automotive industry is going through a rapid transformation and needs collaboration as a way to keep up with the fast pace of change. LÄS MER