Sökning: "Sustainability Control System as a Package"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sustainability Control System as a Package.

 1. 1. High resolution modelling and analysis of urban flooding

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Angelos Kosmas; [2019]
  Nyckelord :Tokyo Storm Runoff model; TSR; urban flooding; Augustenborg; stormwater management; pipe networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The predictions on climate change and precipitation patterns in the near future, as well as urbanization, lead to higher volumes of runoff, which in turn challenge the sustainability and functionality of urban drainage pipe networks. In order to understand how these changes will affect the existing infrastructure in urban areas, integrated urban water model software are needed to identify effective solutions to minimize urban flooding. LÄS MER

 2. 2. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 3. 3. Insights into the intergration of MCS and Sustainablity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pegah Jelvehgar; Zhanghui Tan; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Integration; Management Control System; Empirical research; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the integration of management control system (MCS) and sustainability in companies. Some literatures showed a disconnection between the efficiency of sustainability as a success strategy and management control systems. To research this, we aim at answer two questions. LÄS MER

 4. 4. Sustainable materials and solutions to individual polybags used in the retail-industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Marcus Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Individual polybags; sustainability; circular economy; plastic; bioplastic; packaging; retail-industry; plastic recycling; waste management; China; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis provides an understanding and overview of the opportunities and challenges to enable a sustainable use of individual polybags used in the retail-industry. This was done by conducting a qualitative analysis including literature reviews, semi-structured interviews and e-mail correspondence. LÄS MER