Sökning: "Sustainability and Enterprise Risk Management"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sustainability and Enterprise Risk Management.

 1. 1. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding as a Source for Social Enterprise Financing : Advantages and Disadvantages Experienced by Social Entrepreneurs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Diana Hazam; Dijana Karimova; Magnus Gabriel Olsson; [2017]
  Nyckelord :Crowdfunding; Social Enterprise Financing; Lending Crowdfunding; Equity Crowdfunding; Sustainability; Social Ventures; Impact Investment;

  Sammanfattning : Social Enterprises face funding challenges. As investors focus too narrowly on risk and return, social enterprises may struggle to compete with commercial enterprises for investment capital. LÄS MER

 3. 3. Urban Water : Harvesting Rainwater at household level to improve the current water metabolism in Cuenca – Ecuador

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Juan Diego Godoy Chacha; [2015]
  Nyckelord :Urban Metabolism; Urban Water Management; Harvesting rainwater; Cuenca Ecuador.;

  Sammanfattning : With a global population about 7 billion people and their continued growth are pressuring global natural resources, in freshwater matter this pressure is altering both the river flows; timing season of water flows; and spatial patterns in order to meet human demands both in urban as rural areas. However, water stress in urban areas are increasing and expectations by 2050 are grim with a global urban development by 70 percent moreover urbanization rate expected by 2030 in Latin America is 80 percent, thus the water concerns because of high average water consumption 220 lpd, and water leakage by 29 percent in the third largest city of Ecuador Cuenca have motivated to perform this analysis. LÄS MER