Sökning: "Sustainability reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 757 uppsatser innehållade orden Sustainability reporting.

 1. 1. Sustainable value creation : A case study of a Professional Service Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexandra Kapsalis; Andreas Rosén; [2022]
  Nyckelord :sustainability; value creation; multiple stakeholders; professional service firm; competitiveness; first mover advantage; hållbarhet; värdeskapande; flera intressenter; professionella tjänsteföretag; konkurrensfördelar; först på marknaden;

  Sammanfattning : Today, sustainability has become a central part of every recent global agenda. As the world is establishing a more sustainable path, professional service firms have started setting up new targets and goals to meet the changing demands and regulations of governments, societies, and investors. LÄS MER

 2. 2. "What's your particular way of doing standardized emission reporting?" A Swedish study on measurement and reporting practices of scope 3 emissions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ingrid Hedin; Tim Ortner; [2022]
  Nyckelord :scope 3 emissions; sustainability reporting; value chain emissions measurement; organizational culture;

  Sammanfattning : Following the saying "what gets measured, gets managed" the constructed notion of GHG emissions measurements has, in the environmental sustainability context, increasingly been shaping business decisions and academic debate. However, the current state of measurement and reporting of scope 3 emissions, which generally account for the majority of firms' emissions, is inconsistent and incomplete. LÄS MER

 3. 3. Sustainability Report in the context of pandemic from legitimacy theory and stakeholder theory perspective - A case study of Nordic Region Pharmaceutical companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oloruntobiloba Idowu-Aire; Nanxi Li; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; pharmaceutical industry; nonfinancial information disclosure; stakeholder theory; legitimacy theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to determine how a company uses sustainability reporting to engage its stakeholders, with a view toward analysing legitimacy theory and stakeholder theory. Sustainability disclosure is a key source for determining whether a stakeholder will keep a relationship with a company. LÄS MER

 4. 4. Företags kommunikation av hållbarhetsrapporter : en intervjustudie om hur svenska företag upprättar hållbarhetsrapporter och hur de kommunicerar sina hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Holmeros; Ida Andersson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability work; Sustainability reports; CSR; GRI; Stakeholder; Stakeholder dialogue; Materiality analysis Signal theory; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsrapporter; CSR; GRI; Intressenter; Intressentdialog; Väsentlighetsanalys Signalteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapporter används av företag som ett verktyg för att kommunicera ut arbete kring socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhetsarbete till interna och externa intressenter (Tewari & Dave 2012). Enligt en enkätstudie gjord mellan 2019 och 2020 av KPMG (2020) använder 96 procent av de 250 största företagen i världen någon form av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 5. 5. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER