Sökning: "Sustainability strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 1082 uppsatser innehållade orden Sustainability strategy.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. The role of stakeholders in a transition toward advanced corporate sustainability: A representation of the European wind power industry and the case of Vestas Wind Systems A/S

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Emma Kurvits; [2022]
  Nyckelord :wind power industry; stakeholder theory; corporate sustainable transition; incumbency; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The wind power industry has long remained passive on broader sustainability issues, grounded in the perception that the industry is inherently linked with environmental sustainability. Within the past 5 years, there has been a dramatic change in the stakeholder and corporate perception of sustainability. LÄS MER

 4. 4. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 5. 5. Rena rama vilda västern : Den hållbara mobilitetsdiskursens påverkan på transportjämlikhet på landsbygden - upplevelser bland planerare och resenärer

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Adell Duveborn; Arvid Eriksson; [2022]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; sustainable mobility; transport poverty; transport equality; public transport; social justice;

  Sammanfattning : Developing and building cities in a sustainable way is essential in modern day planning. A huge factor that influences this is the transport sector. The growing discourse of sustainable mobility is transport researchers answer to this but the lack of a social sustainability  perspective motivates research in relation to transport equality. LÄS MER