Sökning: "Sustainability work"

Visar resultat 1 - 5 av 2031 uppsatser innehållade orden Sustainability work.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. A case study about the potential of battery storage in Culture house : Investigation on the economic viability of battery energy storage system with peak shaving & time-of-use application for culture house in Skellefteå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Baljot Singh; [2021]
  Nyckelord :Battery energy storage system; power grid; peak shaving; time-of-use; tariff system; battery aging; state of health; and second-life batteries.;

  Sammanfattning : The energy demand is steadily increasing, and the electricity sector is undergoing a severe change in this decade. The primary drivers, such as the need to decarbonize the power industry and megatrends for more distributed and renewable systems, are resulting in revolutionary changes in our lifestyle and industry. LÄS MER

 3. 3. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar & möjligheter för snabbväxande turistdestinationer : Fältstudie av Sälen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Joger; Valdrin Lajqi; Medin Sumic; [2021]
  Nyckelord :rapid-growth destination; alpine; seasonal destinations; growth engine; destination development; Alpin; Destinationsutveckling; Snabbväxande destination; Säsongdestination; Tillväxtmotor.;

  Sammanfattning : What makes a small village grow fast to a large city in just a few decades? Could it be some sort of new industry that makes those villages proliferate? Maybe a natural resource has been found in the local area that creates a lot of job opportunities in a short span of time? Sometimes it is that people and entrepreneurs see the potential of the area to create a tourism industry in that place. The area might have the right conditions for maybe historical or nature sights - ski slopes, mountain hiking, fishing or other outdoor activities. LÄS MER

 5. 5. Reviving the science city of Kista - From void spaces to a dynamic urban life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Abdulrahman Abdulkarim; [2021]
  Nyckelord :Urban Design; Innovation; High-tech Plazas; Dynamic Public Space; Sustainability; Kista; Stockholm; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Earth is a big place to live on and people always move around for work, study, better life or other reasons. On the other hand, innovation and technologies are making communication easier around the world and it seems that everything depends on technology and it becomes a huge part of our life. LÄS MER