Sökning: "Sustainable Banking"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Sustainable Banking.

 1. 1. Svenska storbankers hållbarhetsarbete : En jämförelse mellan svenska storbankers hållbarhetsrapporter och arbetet med hållbarhet i den dagliga verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Emilia Josefsson; Jonna Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; Affärsmodell;

  Sammanfattning : Titel: The sustainability-work of the major banks in Sweden Authors: Jonna Gunnarsson & Emilia Josefsson Keywords: Corporate social responsibility, Sustainability, Sustainability report, Business model. Background: In recent decades, societal development has been faster than ever, and joint work towards sustainable development is therefore necessary (FN, 2016). LÄS MER

 2. 2. Investment Banks in Sweden : Careers in a gendered organization culture

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Marit Annink; [2021]
  Nyckelord :Gendered Organization; Diversity and Inclusion; Gender Equality; Homosociality; Investment Banking; Könsmärkta Organisationer; Jämställdhet och Mångfald; Homosocialitet; Investment Banker;

  Sammanfattning : Gender equality is a much-debated topic today with e.g., EU putting pressure on the labour market through Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) and the UN through their Sustainable Development Goals (SDG). LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar integrering av kriterierna för miljö-, socialt och styrning inom Private Banking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Gulistan Hadgi; Keziah Petersson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Investments; Socially Responsible Investments; ESG; Private Banking; Asset Manager; ESG Issues among Asset Managers; Stakeholder Theory; Shareholder Theory; Institutional Theory; ESG; ansvarsfulla investeringar; hållbara investeringar; socialt hållbara investeringar; Private Banking; Private Banker; aktieägarteori; intressentteori och institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med klimatförändringarna har EU publicerat nya förordningar som syftar till att begränsa den sektor som har högst koldioxidutsläpp. Private Banking-sektorn omfattas av de nya förordningarna och tidigare forskning lyfter fram olika faktorer som påverkar en Private Bankers integrering av ESG i investeringsprocessen i arbetet mot att uppnå Parisavtalet och de globala målen 2030. LÄS MER

 4. 4. Digitalization of the customer experience in banking Use of AI and SSTs in complex/sensitive tasks: pre-collection

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Naz Gizem Karahanli; Johannes Touma; [2021]
  Nyckelord :digital transformation; digitalization; customer experience; self-service technologies; AI; precollection; sustainable digitalization; ethical coding;

  Sammanfattning : The digital revolution is changing the banking industry, and how banks create value and deliver services to their customers. Customer experience becomes the main pillar of digitally transformed banks through self-service technologies (SSTs) and the use of artificial intelligence (AI); the research focus of this study is to explore the impact of those modern technologies when dealing with sensitive information and emotional encounters in the banking sector. LÄS MER

 5. 5. The sustainable banking inudstry : factors associated with sustainable innovation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikolausson Robin; Edin Kristoffer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Internal factors; External factors; Regulations; Technology; Market demand; Organizational culture; Market opportunities; Internal collaborations; Managerial dedication; Knowledge management.;

  Sammanfattning : TITLE: The sustainable banking industry - factors associated with sustainable innovation. FINAL SEMINAR: 2021-05-26COURSE: Master thesis in Business & Management - Organization at Uppsala University. AUTHORS: Kristofer Edin & Robin Nikolausson. ADVISOR: Josef Pallas. LÄS MER