Sökning: "Sustainable Consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 1001 uppsatser innehållade orden Sustainable Consumption.

 1. 1. Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andrea Norberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Slow fashion; CCT; Identity; Status; Slow fashion consumer; Young Professionals;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. When people unite, in the environmental consumption fight - A netnographic study of the meaning creations within sustainable online communities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Bodén-Malmsten; Marta Kisch; [2019-07-03]
  Nyckelord :sustainable community; sustainable consumption; meaning creation; online community; Facebook; netnography;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. REPLACE OR REPAIR? -A study of if fast fashion repair concepts like H&M Take Care can affect the intentions to repair clothing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Ficks; Margaux Karmestål; [2019-06-20]
  Nyckelord :Fast Fashion; Product-Service Systems; Sustainable Consumption; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Overconsumption and an increasing disposal of clothes is a troublesome development in thefast fashion industry, where millennials are major contributors. As there is a need for a majorshift towards more sustainable consumption, product-service systems in the shape of in-storerepair stations, like Take Care by H&M, is interesting to investigate. LÄS MER

 4. 4. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER

 5. 5. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER