Sökning: "Sustainable Selves"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sustainable Selves.

 1. 1. Hinder och möjligheter för en lyckad omställning till en klimatsäker och hållbar stad : En fallstudie kring medborgares perspektiv i Lagerlunda, Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Julia Olah; Elin Hedqvist; [2016]
  Nyckelord :Transition; Climate transition; Adaptation; Mitigation; Difficulties; Opportunities; Sustainability; Climate change; Citizen perspective; Sweden; Omställning; Klimatomställning; Anpassning; Utsläppsminskande åtgärder; Hinder; Möjligheter; Hållbarhet; Klimatförändringar; Medborgarperspektiv; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hinder och möjligheter för kommuner att arbeta med klimatomställning genom att analysera hur medborgare förstår, uppfattar och ställer sig till olika klimatrelaterade risker och åtgärder. Kvalitativa individuella intervjuer, samt fokusgruppsintervjuer med invånare i Lagerlunda, Norrköping har genomförts för att studera vad invånarna prioriterar och värdesätter, samt hur de ser på klimatrisker och klimatomställning i Norrköping och i sitt eget bostadsområde. LÄS MER

 2. 2. Kan relationen mellan CSR och lönsamhet stödja svenska finansbolags undermåliga samhällsansvar? - En kvantitativ studie med beaktning av endogenitetsproblemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Eriksson; Kajsa Sjögren; [2014-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The concept of CSR was first coined in the 1950’s and refers to corporate vol-untary work to contribute to a sustainable society. In Sweden, companies within the finance sector are among the worst when it comes to implementing CSR in their daily work. LÄS MER

 3. 3. Responsible Supply Chain Management : Arbetsförhållanden i kinesiska textilfabriker

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Anthony Haikal; Johan Hallgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dåliga arbetsförhållanden, bristande säkerhet och omänskliga situationer är rubriker som cirkulerar allt oftare i media. Globaliseringen har lett till att företag i allt större utsträckning sourcar sin produktion till aktörer i utvecklingsländer där arbetsförhållanden enligt västerländsk standard är oacceptabla. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Selves : Shifting Paradigms within Individuals as the Core Driver to Reaching a Sustainable Society

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik

  Författare :Zaida Bárcena; Jayne Bryant and Jenny Lind; [2009]
  Nyckelord :Sustainability; Framework for Strategic Sustainable Development; Sustainable Selves; Paradigm; Qualities; Guidebook;

  Sammanfattning : Many people have focussed on the physical or technical aspects of what needs to change in order for us to achieve a sustainable society. These approaches have been vital in addressing major challenges facing our world. LÄS MER

 5. 5. Underlag till marknadsplan för Umeå Studentkår : inför avskaffandet av kårobligatoriet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Tamker; Anna Abrahamsson; [2007]
  Nyckelord :Marknadsplan; Kårobligatoriet; marknadsföring; Promotion; tvingande till frivilligt medlemskap;

  Sammanfattning : Today it is mandatory for every college or university student to pay a union fee to their student’s union. The fee is mandatory and is a payment for writing examinations, receiving grades. The fees purpose is also intended to secure the education quality and student influence. LÄS MER