Sökning: "Sustainable Supply Chain Management"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Sustainable Supply Chain Management.

 1. 1. Strategic management of corporate value chain emissions - Exploring the drivers and barriers for scope 3 management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Fondén; Martina Wennesjö; [2018-06-26]
  Nyckelord :corporate value chain emissions; carbon management strategies; scope 3 management; sustainable supply chain management; GHG Protocol Scope 3 Emission Standard;

  Sammanfattning : Problem definition In recent years companies have developed carbon management strategies (CMS) in order to take greater responsibility for their climate impact. However, these have focused on direct emission sources, neglecting substantial emissions downstream and upstream in the value chain. LÄS MER

 2. 2. Att välja rätt från början - Hur väljer start-up företag utländska leverantörer i samband med det första produktionsbeslutet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Wadell; Josefine Ericsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Start-up corporations; Choice of supplier; Sustainable supply chain;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to create a deeper understanding of start-up corporations and how they choose suppliers outside of Sweden in connection to the first choice of production. An additional purpose is to contribute to a deeper understanding of this subject by identifying the various possibilities and obstacles that exist regarding this choice in connection to the founding of a corporation. LÄS MER

 3. 3. Governing sustainability in the garment sector: The European Union’s action agenda

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Caroline Heinz; [2018]
  Nyckelord :European Union; sustainable garment governance; green economy; circular economy; sustainable supply chain management; planetary boundaries; environmental sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The garment sector has increasingly attracted attention over the last years, due to it being an important contributor to the increasing pressure on planetary boundaries. While not only representing one of the world’s largest consumer industries, but also, a growing sector, trends are indicating towards its negative environmental and social impacts rising further. LÄS MER

 4. 4. Mot en mer hållbar avfallshantering : En kartläggning av nya metoder och tekniker inom Textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Willners; Elin Österblom; [2018]
  Nyckelord :Textile Waste; PtCTW; Sustainable Textiles; Green Supply Chain Management; Reverse Logistics; Waste Management; Textilavfall; PtCTW; Hållbara Textilier; Grön Logistik; Omvänd Logistik; Avfallshantering;

  Sammanfattning : Den linjära Supply Chain modellen och fenomenet ‘Fast Fashion’ som idag karaktäriserar dagens textilmarknad är av ohållbar natur. För att utvärdera hur resurseffektiva de olika verksamheterna i försörjningskedjan är så skapade Carter och Ellram “avfallshierarkin” år 1998. LÄS MER

 5. 5. Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Atterfors; Julia Gustafsso; [2018]
  Nyckelord :Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Cost; Risk; Value; Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Kostnad; Risk; Värde; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. LÄS MER