Sökning: "Sustainable Transport"

Visar resultat 1 - 5 av 778 uppsatser innehållade orden Sustainable Transport.

 1. 1. Circular- and Performance Economy in the Telecommunications sector - A study investigating Reuse, Recycling & Leasing of mobile phones

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Ingvarson; Brynzér Evelina; [2021-06-11]
  Nyckelord :Telecommunication; Circular Economy; Performance Economy; Supply Chain; Reverse logistics; Leasing; Reuse; Recycling; Customer preference; Environmental Sustainability and Environmental Cost;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Digitalization: An alternative method of tourism in order to reduce transportation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Georgios Skarpetis; Johan Persson; [2021-06-11]
  Nyckelord :Tourism; digital tourism; virtual tourism; tourism emissions; types of tourism;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Potential for upscaling the use of light electric freight vehicles in sustainable last mile deliveries - Conducted at VTI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Collvin; Taima El Elawi; [2021-06-11]
  Nyckelord :LEFVs; City Logistics; Urban Areas; Supply Chain Management; Urban Consolidation Centres;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Joel Deutschmann; [2021]
  Nyckelord :hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. LÄS MER